Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek feather.cz (dále jen "Feather") a ostatních stránek provozovaných společností (squashschool.cz) třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Feather je společnost Mgr. Dominik Šácha, adresa: Na Václavce 117/1, 150 00, Praha 5, telefon: +420 608 448 881, IČO: 71611916 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití Feather nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Feather. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Feather a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Feather.
 4. Na Stránkách Feather jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu Feather.
 5. Veškerý obsah Feather slouží pouze pro informaci. Obsah Feather byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Feather je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na Feather musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Feather.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Feather.
 7. Každý Uživatel užívá Feather na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Feather. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Feather a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Feather a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Feather. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Feather.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Feather, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Feather, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Feather. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2008-2009, Logout.cz, s.r.o.

Změna zobrazení:   Tmavé     Světlé
Výhradní dovozce a prodejce squashových potřeb značky Feather